Na terenie warsztatów szkolnych w ostatnią fazę wchodzą roboty budowlane związane z modernizacją blacharni i pracowni samochodowej w ramach grantu pn. „Renowacja i docieplenie elewacji budynku blacharni i pracowni samochodowej w ramach projektu Colorful Communities" w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, finansowanego przez Firmę „PPG Industries Poland” Sp. z o. o. w ramach umowy darowizny z dnia 08 maja 2020 r.

W ramach prac zostało wykonane docieplenie ścian i przygotowanie powierzchni do malowania.

Na tę chwilę dobiegają końca prace projektowe nad kolorystyką i grafiką, która ma się pojawić na elewacji.

Firma PPG na ten cel przekazała szkole kwotę 53 500,00PLN.